T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

Arbeidsdeskundig OnderzoekAls medewerkers gedurende langere tijd verzuimen en volledig herstel en belastbaarheid in de oude functie uitblijft komt er een moment dat naast de sociaal medische begeleiding door de Arbodienst ook gekeken moet gaan worden naar mogelijkheden in andere functies bij wellicht andere bedrijven. Deze uit de Wet verbetering Poortwachter voortkomende verplichting heeft als doel te voorkomen dat medewerkers na maximaal 2 jaar verzuim in de WIA terecht komen.

Het Arbeidsdeskundig Onderzoek geeft, op basis van een door de Bedrijfsarts opgestelde FML (Functionele Mogelijkheden Lijst), aan wat de mogelijkheden van een medewerker zijn op de arbeidsmarkt rekening houdende met de beperkingen van een medewerker. Ephecta levert het Arbeidsdeskundig Onderzoek vanuit de eigen organisatie met eigen professionals. Dat hebben wij gedaan omdat wij van mening zijn het Arbeidsdeskundig Onderzoek een belangrijk moment markeert in de re-integratie van verzuimende medewerkers. Het moment waarop dit onderzoek plaatsvindt is namelijk h't moment waarop de meeste medewerkers zich realiseren dat er een kantelpunt is bereikt in het verzuimtraject. Niet langer is de sociaal medische begeleiding de vormgever van het verzuimtraject. Het verzuimtraject is vanaf nu een arbeidsmarkttraject geworden. Het perspectief wordt anders, in plaats van op het oplossen van belemmeringen worden de resterende mogelijkheden het uitgangspunt.

Niet zelden volgt dan ook een re-integratietraject (Spoor 2) op een Arbeidsdeskundig Onderzoek. Onze Arbeidsdeskundigen hebben het advies voor de toekomstige mogelijkheden vorm gegeven en blijven dan ook gedurende een eventueel Spoor 2 traject betrokken bij de coaching en begeleiding van medewerkers dor onze Consultants. Dat is naar ons idee de beste garantie dat ook het bemiddelingstraject dat volgt op het Arbeidsdeskundig Onderzoek UWV proof én binnen de aangegeven kaders van het Onderzoek plaatsvindt.

Voordelen van Arbeidsdeskundig Onderzoek door Ephecta:


  • Doortastend, snelle start en korte doorlooptijd van maximaal 4 weken
  • Demedicaliserend, uitgangspunt zijn arbeidsmarktmogelijkheden
  • Werkhervatting is uitgangspunt, Arbeidsdeskundige blijft betrokken bij Spoor 2
  • UWV proof re-integratiedossier


Meer Arbeidsdeskundig Onderzoek


Marc van Turnhout
Arbeidsdeskundige

"Als Arbeidsdeskundige zie ik het als mijn uitdaging om medewerkers die niet kunnen terugkeren in hun oude functie toekomstperspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Inclusiviteit is mijn doel, dat moet bereikbaar zijn voor iedere medewerker."