T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

VerzuimmanagementVerzuim kent vele oorzaken maar zorgt, ongeacht de oorzaak, voor ergernis en veel extra werk in het managen van het verzuim. Daarnaast zijn de kosten van verzuimmanagement hoog. Denk aan materiële kosten zoals doorlopende salariskosten, vervangingskosten, kosten van arbo dienstverlening, maar ook immateriële kosten als werknemers die vervreemden van het bedrijf en de afnemende waarde van een loopbaan. Naarmate het verzuim langer duurt neemt het begrip voor de verzuimende medewerker onder collega's en leidinggevende vaak snel af. Uw medewerker weet dit waardoor de drempel om terug te keren steeds hoger wordt.

Als re-integratiebedrijf van oorsprong is Ephecta maar al te vaak geconfronteerd met de gevolgen die langdurig verzuim met zich meebrengen. Er zijn vele verzuimgevallen waarbij het volstrekt helder is hoe het herstel zal verlopen. Denk aan ongevallen, sportblessures of ziekten. Anders wordt het wanneer medewerkers vaker en/of langer verzuimen om onduidelijke redenen. Denk aan de toenemende burn-out klachten evenals een toename van het kort frequent verzuim. Juist voor dit soort verzuimgevallen heeft u een verzuimdienstverlener nodig die het verschil kan maken. Een dienstverlener die weet en erkent dat dit verzuim moet worden gezien als een sluipmoordenaar van uw bedrijfsrendement, evenals het rendement van de loopbaan van uw medewerker. Bij Ephecta noemen we deze verzuimgevallen mentaal verzuim.

Mentaal Verzuim is het, vaak ongewild en onbewust, verzaken datgene te doen wat goed is voor het bedrijf. De betrokkenheid en inzetbereidheid neemt als gevolg hiervan steeds verder af. Deze verzuimproblematiek wordt niet opgelost door de medewerker steeds verder te medicaliseren. Ephecta kiest in deze gevallen voor een loopbaangerichte aanpak die sterk demedicaliserend werkt. Wij gaan het gesprek met uw medewerker aan en zorgen ervoor dat de dieper liggende oorzaak van het verzuim boven tafel komt en bovenal wordt opgelost. Deze resultaatgerichte en zakelijke aanpak, die door de focus op loopbaancoaching tegelijkertijd mensgericht is zorgt ervoor dat uw medewerkers productief zijn én blijven. Vluchten in langdurig verzuim is door onze verzuimmanagement aanpak vrijwel onmogelijk.

Voordelen van verzuimmanagement door Ephecta:


  • Doortastend en demedicaliserend
  • Loopbaancoach voor bedrijfsarts
  • Werkhervatting is uitgangspunt
  • Gratis re-integratie tweede spoor
  • Individuele begeleiding
  • Re-integratie tweede spoor na maximaal 8 weken


Meer Verzuimmanagement


Leon van den Heuvel
Manager Arbeidsmobiliteit