T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Benut het potentieel van uw medewerker

Als medewerkers gedurende langere tijd verzuimen en volledig herstel in de oude functie uitblijft, komt er een moment dat ook gekeken moet gaan worden naar ander werk. Het liefst bij de eigen werkgever en als dat niet kan bij een andere werkgever. Dit tweede spoor traject loopt naast de sociaal medische begeleiding door de arbodienst.

Doel van het arbeidsdeskundige onderzoek

Het Arbeidsdeskundig Onderzoek vloeit voort uit de Wet verbetering Poortwachter. Gewoonlijk wordt dit onderzoek ingesteld voor medewerkers die tijdens een langere periode minder dan 65% loonwaarde behalen, ondanks de sociaal medische begeleiding. De doelstelling van het Arbeidsdeskundig Onderzoek is om vast te stellen welke mogelijkheden de medewerker bij zijn eigen werkgever heeft met de op dat moment bestaande beperkingen.

Als blijkt dat er met de beperkingen geen functiemogelijkheden zijn te vinden bij de huidige werkgever, dan zal de Arbeidsdeskundige het advies geven om uw medewerker naar een passende baan bij een andere werkgever te begeleiden. Het uiteindelijke doel blijft namelijk behoud van werk en inkomen voor de medewerker. De Arbeidsdeskundige zal daartoe een goed beeld moeten zien te krijgen van de functies bij de werkgever, inclusief de bijbehorende belasting. Daartoe zal de arbeidsdeskundige het bedrijf dan ook bezoeken. Als de functie en belasting in kaart zijn gebracht, zal de Arbeidsdeskundige deze matchen aan de FML of aan het inzetbaarheidsprofiel. Indien er bij de eigen werkgever geen mogelijkheden zijn adviseert de Arbeidsdeskundige om een 2e spoor traject te gaan volgen. Dit traject heeft als doelstelling om de medewerker te herplaatsen op een passende functie bij een andere werkgever. Als werkgever dient u zich te realiseren dat tijdens een eventueel 2e spoor traject ook voortdurend het 1 e spoor traject nog in de gaten gehouden dient te worden. Bedrijfsomstandigheden kunnen namelijk veranderen en nieuwe functies kunnen ontstaan die wel passend zijn.

Confrontatie voor medewerker
Uw medewerker werkt vaak al langere tijd bij u en realiseert zich dat aan het dienstverband wel eens een einde kan komen. Onze Arbeidsdeskundige brengt de nodige senioriteit met zich mee en is prima in staat uw medewerker over deze onzekerheid heen te helpen. Aanvullend AD OnderzoekMensen veranderen en verzuimsituaties ook. Daardoor kan het voorkomen dat op enig moment het Arbeidsdeskundig rapport waarmee het herstel- of re-integratietraject spoor 2 vorm wordt gegeven niet meer aansluit bij de werkelijkheid. Op zo’n moment kan een aanvullend Arbeidsdeskundig Onderzoek aan de orde zijn. Dit aanvullende onderzoek is voordeliger dan het oorspronkelijke onderzoek. Niet al het werk hoeft immers opnieuw gedaan te worden.

Looptijd

Ephecta streeft ernaar een Arbeidsdeskundig Onderzoek binnen 4 weken af te ronden. Op die manier wordt de vaart in het verzuimtraject gehouden en is de periode van onzekerheid zo kort mogelijk.

Het resultaat
Er ontstaat duidelijkheid over de arbeids- en re-integratiemogelijkheden in het 1e spoor, dan wel er ligt een concreet advies omtrent de noodzakelijke inzet van een 2e spoor re-integratietraject. Bovendien beschikken werkgever en de medewerker over een uitstekend en goed bruikbaar Arbeidsdeskundig Rapport. Dat is veelal een grote meerwaarde tijdens het verdere verloop van het verzuimtraject. Ephecta streeft ernaar een Arbeidsdeskundig Onderzoek binnen 4 weken af te ronden. Op die manier wordt de vaart in het verzuimtraject gehouden en is de periode van onzekerheid zo kort mogelijk.

Meer informatie
In onze brochure kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen of wilt u interesse in een vrijblijvende offerte, neem dan gerust contact met ons op.

Judith Philippo
Arbeidsdeskundige

“Als arbeidsdeskundige kan ik mijn kennis met werkgevers en werknemers delen, ze adviseren, inspireren, motiveren en bijdragen aan perspectief. Het is mooi om op die manier het verschil te maken. Je staat echt aan het begin van nieuwe mogelijkheden. "

Ephecta is onderdeel van Logo Prevermo