T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

HaalbaarheidsonderzoekInzicht in benutbare mogelijkheden

Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd zodra niet duidelijk is of een Spoor 2 traject voor uw verzuimende medeweker zinvol is. Voor deze medewerker is het raadzaam om rond het einde van het eerste jaar, of op een eerder moment, een Arbeidsdeskundig Onderzoek te laten uitvoeren door een Arbeidsdeskundige. Dit gaat vooraf door een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) die opgesteld wordt door de bedrijfsarts.

Uit het Arbeidsdeskundig Onderzoek kan als advies een re-integratietraject Spoor 2 naar voren komen. In bijna alle gevallen vindt dit plaats naast het volgen van een re-integratietraject in Spoor 1, ofwel een terugkeer in de eigen werkzaamheden. Soms komt het voor dat de belastbaarheid van de werknemer onvoldoende mogelijkheden biedt voor een duurzame re-integratie. Dit omdat de medische beperkingen onvoldoende aanleiding geven tot terugkeer in eigen werk.

Ook kan het zijn dat de Arbeidsdeskundige in overleg met de bedrijfsarts de verwachting uitspreekt dat duurzaam herstel voor het einde van de wachttijd niet haalbaar is. We spreken dan over beperkingen die zorgen dat uw medewerker voor meer dan 80% afgekeurd wordt. In dat geval is het maar zeer de vraag of het volgen van een Spoor 2 traject voldoende kans van slagen heeft om uw medewerker weer aan het werk te helpen. Dat levert u, als werkgever, onduidelijkheid op en dat helpt de medewerker niet om de resterende mogelijkheden goed te kunnen benutten. “
Daarom biedt Ephecta de mogelijkheid tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit geeft u en uw medewerker duidelijkheid over de eventuele kansen op nieuw werk en de mogelijk actuele afstand tot de arbeidsmarkt.

Het moment van een haalbaarheidsonderzoek
Een haalbaarheidsonderzoek wordt altijd ingezet voorafgaand aan de start van een Spoor 2 re-integratie traject. Het mogelijk niet hoeven opstarten van een Spoor 2 re-integratietraject bespaart u veel geld. De specialisten van Ephecta begeleiden de uitvoer van het haalbaarheidsonderzoek en zorgen voor een duidelijk advies naar u als werkgever. Hierdoor kunt u een zorgvuldige afweging maken in het re-integratie traject van uw medewerker.

Tegelijkertijd dient de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek ook als onderbouwing naar het UWV in het maken van een zorgvuldige afweging welke stappen u neemt om uw medewerker verder te helpen in het zoeken naar afdoende re-integratie mogelijkheden.

Haalbaarheidsonderzoek volgens Ephecta
Wanneer er gerede twijfel is over de inzet van een Spoor 2 traject wordt er een afspraak gemaakt met de medewerker voor een persoonlijk gesprek. Tijdens het gesprek wordt in kaart gebracht waar persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en functionele mogelijkheden liggen. Hierna wordt door de Arbeidsdeskundige onderzocht welke externe functies in aanmerking komen met behulp van een daarvoor ingericht functieselectiesysteem. De geselecteerde functies worden vervolgens getoetst op praktische haalbaarheid en aanwezigheid op de arbeidsmarkt. Wanneer er nauwelijks mogelijkheden zijn om te bemiddelen naar nieuw werk volgt meestal het advies om de re-integratie inspanningen te laten toetsen. Dat kan door middel van een deskundigenoordeel door het UWV. Zo weet u precies waar de mogelijkheden liggen en wat de praktische haalbaarheid is.

Resultaat
De specialisten van Ephecta kenmerken zich door een hoge mate van deskundigheid en ervaring. Zij kunnen snel een concreet advies geven over de mogelijkheden t.a.v. de te volgen route. Het effect is dat u op korte termijn weet wat de beste route is om uw medewerker te helpen naar nieuw werk, zonder dat u daarbij opgezadeld wordt met hoge kosten.

Daarnaast geeft het onderzoek duidelijkheid aan uw medewerker over wat hij/zij kan en mag verwachten te gaan ondernemen. Dit leggen wij tijdens de Spoor 2 begeleiding in een helder en concreet Werk’- Plan vast. In dit plan zijn de mogelijkheden van uw medewerker om aan werk te komen opgenomen. Daarnaast beschrijft dit plan hoe en naar welke beroepen gezocht gaat worden. In het Werk’Plan wordt duidelijk wie wat gaat doen en wanneer, welke verantwoordelijkheden iedereen heeft en welke afspraken er zijn gemaakt. Dit geeft houvast aan uw medewerker, die zich aan het plan committeert. En naast het zoeken naar geschikt werk, zetten wij ook in op het vinden van een werkritme-of werkervaringsplaats. Daarmee vergroten we de re-integratiemogelijkheden en kans van slagen voor uw medewerker.

Meer informatie
In onze brochure kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen of wilt u interesse in een vrijblijvende offerte, neem dan gerust contact met ons op.

Richard Harder
Accountmanager

"De overheid wentelt veel risico's af op werkgevers. Wet- en regelgeving is ingewikkeld en mijn drive is werkgevers zo goed mogelijk te informeren en te adviseren omtrent de juiste dienstverlening om medewerkers wiens loopbaan, dreigt, vast te lopen weer een goed arbeidsmarktperspectief te bieden."

Ephecta is onderdeel van Logo Prevermo