T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

CoachingHoud de loopbaan van medewerkers vitaal

Inmiddels heeft Ephecta een kleine 17.000 medewerkers begeleid in hun loopbaan. Gedurende die 15 jaar heeft ervaring ons geleerd dat een loopbaan niet uit zichzelf in beweging blijft. Daar moet energie in gestoken worden. Dat kan door middel van verschillende vormen van coaching.

Coaching volgens Ephecta
Tijdens één of meerdere gesprekken spreken wij met uw medewerker over diens toekomstplannen en de zaken waar hij of zij tegenaan loopt tijdens het werk. De kans is klein dat uw medewerker tegenover u echt open durft te zijn over zijn of haar loopbaan. U bent immers degene die leiding geeft en die op enig moment beslissingen neemt over de toekomst van uw medewerker en salariëring. Daarmee ziet uw medewerker u niet als vertrouwenspersoon. Het is daarom van groot belang om hier een externe, onafhankelijke coach bij in te schakelen.

Wij maken onderscheid tussen diverse soorten coaching gesprekken;

Reguliere coaching
Tijdens deze consulten wordt er met uw medewerker gesproken over de problematiek die hij of zij ervaart. Heeft de medewerker het idee dat hij nog steeds op de juiste plek binnen uw bedrijf zit? Worden, naar mening van uw medewerker, diens competenties en vaardigheden op het juiste niveau aangesproken?

Incidentele loopbaangesprekken 
Daarnaast zijn er verschillende belangrijke triggers die vragen om een incidenteel, coachend loopbaangesprek.
- Kort frequent verzuim (vaker dan 3 peer per jaar)
- Langdurig verzuim (arbo traject);
- Functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek waarbij werknemer en werkgever verschillen van perceptie over het functioneren;

Lees verder over loopbaanbegeleiding

Jobcoaching
Jobcoaching is een beproefd instrument om medewerkers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwebaan. Ephecta werkt met gecertificeerde coaches die de complexiteit van de arbeidsmarkt kennen en over de juiste kwaliteiten beschikken om uw medewerkers hierbij te helpen.

Lees verder over jobcoaching


Het resultaat
Uw medewerker en diens loopbaan blijven vitaal en zo mogelijk behouden voor uw bedrijf. Wanneer dit niet kan, is het resultaat van de coaching dat werknemer en werkgever een betere basis voor de toekomst hebben gelegd en de werknemer een heldere route naar een duurzame nieuwe dienstbetrekking heeft uitgestippeld.

De onafhankelijke positie van de coach van Ephecta maakt het mogelijk dat medewerkers daadwerkelijk open zijn. Medewerkers ervaren dankzij de coaching dat er echt naar hen wordt geluisterd en serieus genomen. Dat heeft een positief effect weer op de motivatie, productiviteit en het rendement.

Ephecta geeft Qragt
Ephecta combineert de coaching met gratis toegang tot Qragt. Dit platform bevat alle tools om mensen en loopbanen weer in beweging te brengen. Om te beginnen helpt de Qragt balanstest uw medewerker om inzicht te krijgen in zichzelf. Als vertrekpunt zijn hun persoonlijke aandachtspunten en coping mechanismen daarmee goed in beeld gebracht. Afhankelijk van hun antwoorden en situatie geeft Qragt ze verschillende aanknopingspunten in de vorm van tips en aanbevelingen, die uw medewerker verder helpen.

Het bijbehorende platform ondersteunt uw medewerkers bij alle mentale belemmeringen en stressoren via kennis, training, oefeningen en persoonlijke aandacht. De resultaten van de balanstest kunnen gedeeld worden met de Ephecta coach. Zo kan deze uw medewerker nog betere ondersteuning bieden, omdat ook onderliggende problematiek scherper in beeld is gebracht. Vanuit een goed vertrekpunt en in combinatie met de vele tools binnen het Qragt platform zelf wordt er nieuwe energie gecreëerd!

Meer informatie
In onze brochure kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen of wilt u interesse in een vrijblijvende offerte, neem dan gerust contact met ons op.


Richard Harder
Accountmanager

"De overheid wentelt veel risico's af op werkgevers. Wet- en regelgeving is ingewikkeld en mijn drive is werkgevers zo goed mogelijk te informeren en te adviseren omtrent de juiste dienstverlening om medewerkers wiens loopbaan, dreigt, vast te lopen weer een goed arbeidsmarktperspectief te bieden."

Ephecta is onderdeel van Logo Prevermo