T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

Re-integratieWanneer uw medewerker gedurende lange tijd ziek thuis zit en daardoor uit de roulatie is, is het van belang dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Terug aan het werk in de oude functie, in een aangepaste functie of aan het werk voor een nieuwe werkgever. Het gaat erom dat de medewerker zo snel mogelijk weer kan terugkeren naar werk. Dit wordt re-integratie genoemd en is geregeld in de Wet verbetering Poortwachter. In deze wet is vastgelegd dat zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk zijn voor deze terugkeer naar werk, oftewel re-integratie. Wanneer werkgever en werknemer onvoldoende inspanningen verrichten voor de re-integratie van de medewerker kan dit van invloed zijn op de loondoorbetaling en uitkering. Zodoende is het voor beide partijen erg belangrijke alle re-integratie inspanningen goed vast te leggen in het re-integratiedossier om zo bijvoorbeeld een loonsanctie te vermijden.

Hoe langer uw medewerker ziek thuis zit en daardoor uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer terug te laten keren naar het werk. Daarom is het erg belangrijk dat uw medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Bovendien loopt u wanneer u geen actie onderneemt het risico van een loonsanctie van het UWV. Schakel daarom zo snel mogelijk een re-integratiebedrijf in om uw medewerker naar een nieuwe functie bij een ander bedrijf te begeleiden. Door onze gerichte focus op werk en onze hiervoor ontwikkelde Werk-Methode weten wij de plaatsingskansen van uw medewerker te maximaliseren terwijl u het risico op een loonsanctie tot nihil terugbrengt.

Waarom re-integratie door Ephecta?

  • Binnen 4 weken na start re-integratietraject zicht op plaatsing binnen werkervaringsplaats;
  • Start re-integratietraject indien gewenst met driegesprek; 
  • Minimaal eenmaal per 3 weken bezoek bij Werk'Zoekende thuis;
  • Sterk gericht op bemiddeling naar werk, aantoonbare sollicitaties;
  • 15 jaar re-integratie ervaring!


Meer Re-integratie


Paul Boekesteijn
Consultant

"Een zo ononderbroken mogelijke loopbaan, dat gun ik iedere werknemer in Nederland en dat is mijn uitdaging. Het zorgt voor stabiliteit in alle opzichten, zowel in financieel als mentaal opzicht."