T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

Re-integratie tweede spoorRe-integratie tweede spoor is een wettelijke verplichting, voortkomende uit de Wet Verbetering Poortwachter, die wordt ingezet voor langdurig verzuimende medewerkers waarvan is vastgesteld dat deze niet meer kunnen terugkeren bij hun werkgever in een oude of eventueel nieuwe functie. De weg van re-integratie eerste spoor wordt meestal in het eerste ziektejaar bewandeld. Wanneer het niet lukt uw medewerker binnen het bedrijf te re-integreren ontstaat op enig moment de wettelijke verplichting om uw medewerker te ondersteunen bij het zoeken naar een passende baan buiten het bedrijf. Een dergelijk traject is een re-integratie tweede spoor traject.

Re-integratie tweede spoor is geen wondermiddel. De startpositie van een re-integratie tweede spoor-traject is bijzonder lastig. Uw medewerker is na een lange periode van inactiviteit waarschijnlijk vervreemd geraakt van uw bedrijf. Daarnaast is diens sociale omgeving met de dag kleiner geworden waardoor de weg naar herstel en werkhervatting steeds langer en zwaarder wordt. Bovendien ontbreekt vaak een financiële prikkel om verandering in de situatie aan te brengen want het salaris wordt dikwijls twee jaar lang voor 100% doorbetaald. Ook zijn bedrijven, mede onder druk van nieuwe wetgeving, terughoudend met het aannemen van medewerkers die op dat moment in een verzuimtraject zitten. De financiële risico’s hiervan zijn groot.

Wanneer u geen actie onderneemt met betrekking tot de re-integratie van uw medewerker kunt u van één ding zeker zijn en dat is van een loonsanctie van het UWV. Door onze gerichte focus op werk en onze hiervoor ontwikkelde methode weten wij de plaatsingskansen van uw medewerker te maximaliseren terwijl u het risico op een loonsanctie tot vrijwel nihil terugbrengt.

Voordelen van re-integratie tweede spoor door Ephecta:

  • UWV loonsanctie proof
  • Flexibele looptijd
  • Altijd > 200.000 actuele vacatures
  • Coaching aan huis
  • Individuele begeleiding
  • Maatwerk dienstverlening


Meer Re-integratie tweede spoor


Ronald Donkers
Commercieel Directeur

"Een zo ononderbroken mogelijke loopbaan, dat is wat ik voor ogen heb als het gaat om mobiliteit. Uitvallen uit het arbeidsproces heeft vele negatieve gevolgen. Niet alleen voor het directe inkomen maar ook voor de pensioenopbouw en het welbevinden van mensen. Ik zet me er dan ook voor in diensten te ontwikkelen met arbeidsmarktperspectief.