T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

Re-integratie tweede spoor

Zet belemmeringen buiten spel 

Zodra een medewerker een lange periode uit de roulatie is vanwege arbeidsongeschiktheid, is dit voor alle partijen vervelend. Hoe langer iemand thuis zit, des te lastiger het wordt voor de medewerker om terug te keren naar het werk. Werkgevers zijn altijd eindverantwoordelijk voor de re-integratie van medewerkers die als gevolg van een arbeidshandicap hun oude functie niet meer kunnen uitoefenen. Als het niet lukt om uw medewerker binnen het bedrijf te re-integreren dan ontstaat op enig moment de wettelijke verplichting om uw medewerker te ondersteunen bij het zoeken naar een passende baan buiten het bedrijf. Een dergelijk traject is een re-integratietraject 2e spoor.

Re-integratie 2e spoor volgens Ephecta
Met Ephecta haalt u een re-integratiepartner in huis met innovatievermogen. Een partner die in staat is de belemmeringen van wet- en regelgeving én medewerkers om te buigen in kansen. In de afgelopen 15 jaar heeft Ephecta meer dan 17.000 mensen naar een nieuwe toekomst op de arbeidsmarkt begeleid. Daardoor beschikken wij als geen ander over de noodzakelijke knowhow met betrekking tot de meest uiteenlopende doelgroepen.

Bewegen op weg naar een nieuwe kans op de arbeidsmarkt heeft voor een groot deel te maken met de intrinsieke wens om opnieuw vorm en inhoud te geven aan de toekomst. Angst voor verandering vormt echter vaak een drempel. Onze consultants helpen uw medewerker om daarover heen te stappen. Zij spiegelen met uw medewerker waardoor inzicht ontstaat in de belemmeringen die zij voor zichzelf hebben opgeworpen. 

In de eigen vertrouwde omgeving van uw medewerker wordt snel een vertrouwensband gecreëerd waardoor deze zaken bespreekbaar worden. Dankzij de thuisbezoeken zijn wij bovendien in staat om te zien en te ervaren of en zo ja in welke mate de sociale omgeving van uw medewerker invloed uitoefent op de re-integratie. Verder voeren wij, bijvoorbeeld bij aanvang van een re-integratietraject, gesprekken binnen het bedrijf waarbij ook de leidinggevende aanwezig is.

Werkwijze


Het Werk’Plan, fundament onder onze activiteiten
De motiverende gesprekken met uw medewerker met betrekking tot de intake vinden thuis plaats. Naast deze gesprekken wordt tegelijkertijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van uw medewerker, rekening houdend met de FML, het Arbeidsdeskundig Onderzoek, opleiding, ervaring en de competenties van uw medewerker. Alleen al onze intake, gecombineerd met verschillende testen om de competenties en vaardigheden van uw medewerker te bekrachtigen, zorgt er voor dat er al kort na de start van het traject beweging ontstaat. Onze bevindingen van de intake en de diagnose, evenals de verdere activiteiten die wij samen met uw medewerker ondernemen, leggen wij in een helder en concreet Werk’Plan vast. In dit Werk’Plan zijn de mogelijkheden van uw medewerker om aan werk te komen opgenomen. Daarnaast beschrijft dit plan hoe en naar welke beroepen gezocht gaat worden. 

Ephecta zet verschillende arbeidsmarktgerichte activiteiten in, die aansluiten bij de mogelijkheden van uw medewerker:  

Werkritme hervatten of werkervaring opdoen
Naast het zoeken naar een echte nieuwe baan zetten wij ook in op het vinden van een werkritme- of werkervaringsplaats. Dit brengt mensen weer in beweging.

Jobport
Jobport is een krachtig matchings- en vacature-instrument. Het heeft het grootste aanbod aan vacatures, bereikbaar via één inlog. Vrijwel alle actuele vacatures van Nederland zijn hier te vinden.

Jobhunting
Uw medewerker staat er niet alleen voor. Onze consultants attenderen uw medewerker pro-actief op interessante vacatures, zorgen dat zij hierop reageren, begeleiden hen gedurende het sollicitatieproces en nemen een actieve houding aan naar mogelijke nieuwe werkgevers, desnoods om deze over de streep te trekken. 

Werk’Boeken, beter worden in werk vinden
Wij hebben in eigen huis verschillende Werk’Boeken ontwikkeld die uw medewerker helpen om diens sollicitatievaardigheden aan te scherpen en bij de huidige arbeidsmarkt te laten passen. Deze Werk’Boeken bieden naast theorie, ook handige praktijkopdrachten die helpen om van de opgedane kennis ook daadwerkelijk een vaardigheid te maken.

U blijft betrokken als werkgever

Uiteraard ontvangt u regelmatig rapportages van Ephecta over de voortgang en eventuele bijzonderheden. 

Investering
Er zijn verschillende opties, afhankelijk van o.a. de zelfredzaamheid, duur van het traject (6, 9, 12 maanden) en de gewenste flexibiliteit hierin. Wat het vertrekpunt dus ook is, Ephecta heeft altijd een passend re-integratietraject.

Het resultaat
Met Ephecta als partner kiest u voor een re-integratietraject 2e spoor waar uw medewerker energie uit haalt en iets aan heeft voor zijn of haar toekomst, alsmede voor een re- integratietraject 2e spoor dat UWV en loonsanctie-proof is. Wij zetten er samen de schouder onder om ervoor zorg te dragen dat uw medewerker een nieuwe uitdaging op de arbeidsmarkt vindt vóór het einde van tweede ziektejaar.

Ephecta geeft Qragt
Om het 2e-spoor traject verder te ondersteunen krijgt uw medewerker gratis toegang tot Qragt, hét platform voor werkend Nederland. Want medewerkers maken zich vaak zorgen. Over hun gezondheid, hun inkomen, hun sociale contacten vanuit het werk, of er nog wel plek voor ze is op de arbeidsmarkt. Het platform van Qragt en de bijbehorende dienstverlening helpen hen hierbij. Binnen Qragt vindt uw medewerker bovendien onder meer ruim 300 online trainingen van de NCOI Online Academy en verschillende taalcursussen van Flowently. Zo weet u zeker dat uw medewerker alle kansen krijgt die hij of zij nodig heeft en er mogelijke barrières weggenomen worden.

Meer informatie
In onze brochure kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen of wilt u interesse in een vrijblijvende offerte, neem dan gerust contact met ons op.


Ronald Donkers
Commercieel Directeur

"Een zo ononderbroken mogelijke loopbaan, dat is wat ik voor ogen heb als het gaat om mobiliteit. Uitvallen uit het arbeidsproces heeft vele negatieve gevolgen. Niet alleen voor het directe inkomen maar ook voor de pensioenopbouw en het welbevinden van mensen. Ik zet me er dan ook voor in diensten te ontwikkelen met arbeidsmarktperspectief.

Ephecta is onderdeel van Logo Prevermo