T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

LoopbaancoachingEen loopbaan beweegt niet uit zichzelf, daar moet energie in gestoken worden. Wordt dit niet gedaan, dan zal in plaats van de loopbaan de mens bewegen en verliest u deze wellicht aan uw concurrent. Een vitale loopbaan van een al even vitale medewerker geeft u de grootste zekerheid dat u het maximale rendement uit uw medewerker haalt en dat deze het maximale rendement uitzichzelf haalt. Het is daarom van groot belang om loopbaancoaching een vaste plek binnen uw bedrijf te geven.

Uitgangspunt bij loopbaancoaching is dat iedere medewerker per jaar altijd minimaal één loopbaangesprek krijgt. Tijdens dit gesprek wordt met uw medewerker gesproken over diens loopbaan. Het reguliere loopbaangesprek geeft uw medewerker aandacht. Ook aandacht voor de medewerker die zich normaal niet roert, en zonder enige complicatie zijn of haar werk uitvoert. Dit zijn de medewerkers die vaak vergeten worden binnen bedrijven tot het moment dat deze medewerker u komt vertellen dat er een andere uitdaging elders is gevonden.

Daarnaast zijn er ook verschillende triggers te benoemen die vragen om een incidenteel loopbaangesprek zoals kort, frequent of langdurig verzuim, maar ook een functionerings- of beoordelingsgesprek kunnen aanleiding geven voor loopbaancoaching.

Het belang van loopbaancoaching naar aanleiding van deze incidentele triggers wordt zwaar onderschat. Medewerkers en hun loopbanen moeten vitaal gehouden worden. Door direct en vroegtijdig in gesprek te gaan met uw medewerker over diens vitaliteit en loopbaan, wordt voorkomen dat kort, frequent, verzuim uitgroeit tot langdurig verzuim. Daarnaast wordt ongewenste uitstroom van kwalitatief goede medewerkers uit het bedrijf als het even kan voorkomen.

Waarom loopbaancoaching door Ephecta?

  • Motiveert je medewerkers
  • Voorkomt onnodig verzuim
  • Inzicht in persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • Houdt medewerkers betrokken
  • Verbetert bedrijfsrendement

Meer Loopbaancoaching


Anneke van Sprang
Senior Consultant /Loopbaanadviseur

We zijn er van overtuigd dat er voor iedereen passend werk te vinden is, hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt ook is. Het goed managen van verwachtingen en een goede communicatie met werkgever en medewerker is essentieel voor een optimale samenwerking en inzet, en draagt bij aan het succes van het traject.