T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

CouncelingEen verschil van mening, inzicht of opvatting kan mensen uit elkaar drijven. Wat vaak klein begint, heeft al snel grote gevolgen. Dit fenomeen doet zich niet alleen in de privé situatie voor, maar ook tussen werkgever en medewerker. In dat geval ziet de medewerker vaak geen andere mogelijkheid dan zich ziek te melden. Dat noemen wij de verzuimfuik. Zo komen veel medewerkers in het verzuim terecht terwijl er feitelijk geen medische grond voor de melding aanwezig is. Vaak komt tijdens de 1e verzuimopvolging aan de oppervlakte dat er meer speelt dan wat tijdens de verzuimmelding door werkgever of medewerker als oorzaak was aangegeven. Mocht bij die 1e verzuimopvolging duidelijk worden dat mogelijkerwijs een onduidelijke situatie of onenigheid tussen werkgever en medewerker aan de verzuimmelding ten grondslag ligt, is het de hoogste tijd om Counseling in te zetten. 

Het hoeft helemaal niet tot een conflict te komen.
Met Counseling voorkomt u dat verzuim escaleert naar een -vaak onnodig- conflict, bewaart u de goede sfeer in uw bedrijf, voorkomt u langdurige uitval, medicalisering en/of gedwongen vertrek van medewerkers én bespaart u hoge kosten aan procedures en advocaten

Voordelen van Counceling door Ephecta:


  • Financieel gunstiger dan rechtsgang
  • Inzet voorkomt vlucht in verzuim
  • Doorbreekt verzuim als gevolg van conflict
  • Snelle oplossing van conflicten
  • creëert ruimte voor echte oplossing
  • Voorkomt imagoschade bedrijf

Wat levert het op?
Het resultaat is een gezamenlijke en billijke oplossing voor beide partijen. Indien mogelijk en gewenst richt Ephecta zich op behoud van de arbeidsverhouding.

Meer Counceling


Richard Harder
Accountmanager

"De overheid wentelt veel risico's af op werkgevers. Wet- en regelgeving is ingewikkeld en mijn drive is werkgevers zo goed mogelijk te informeren en te adviseren omtrent de juiste dienstverlening om medewerkers wiens loopbaan, dreigt, vast te lopen weer een goed arbeidsmarktperspectief te bieden."