T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

Counseling

Van dialoog naar oplossing | voorkom escalatie

Een verschil van mening kan mensen uit elkaar drijven. Wat klein begint, heeft al snel grote gevolgen. Vaak ziet de medewerker vaak geen andere mogelijkheid dan zich ziek te melden. Mocht bij de opvolging door uw arbodienst vervolgens blijken dat er mogelijkerwijs onenigheid tussen  werkgever en medewerker aan de verzuimmelding ten grondslag ligt, dan kunt u counseling inzetten. Met counseling voorkomt u dat de situatie escaleert tot een conflict, wat kan leiden tot langdurig verzuim met alle nadelige effecten van dien. 

Counseling volgens Ephecta
Geschillen ontstaan op allerlei wijzen. Maar wie zet in de eerste stap richting een oplossing? De meeste geschilsituaties tussen werkgever en medewerker, kunnen relatief eenvoudig opgelost worden door de inzet van onze counselors. Zo bespaart u bovendien hoge kosten aan procedures en advocaten. Counseling van Ephecta kan een vroegtijdig vertrek van een medewerker door een geschil helpen voorkomen of er op z’n minst voor zorgen dat partijen tot een compromis komen.

Wanneer de hiervoor beschreven situatie voor u herkenbaar is, kunnen we u geruststellen: u bent niet de enige. Alleen al het feit dat er, tussen degenen die een geschil (dreigen te) hebben, vrijwel altijd een machtsverhouding bestaat (werkgever– medewerker), maakt dat gesprekken over een oplossing zich per definitie in een wantrouwende sfeer afspelen. Hierdoor worden vele geschillen onopgelost en blijven deze bestaan totdat de medewerker zelf vertrekt of de werkgever het vertrek forceert.

Kostenbesparing 
De meeste geschilsituaties tussen werkgever en medewerker, kunnen relatief eenvoudig worden opgelost met counseling. Het is daarom meestal niet nodig een MfN-registermediator in te schakelen. Wij adviseren u dan ook om dit alleen te doen wanneer er daadwerkelijk sprake is van een inmiddels aanzienlijk geëscaleerd geschil tussen u en uw medewerker. Zo lang beide partijen erkennen dat er een probleem is of dreigt te ontstaan, en beide partijen van mening zijn dat er actief gezocht moet worden naar een oplossing, dan is de inzet van een Counselor van Ephecta de snelste weg naar een oplossing. 

Het resultaat
Het resultaat is een gezamenlijke en billijke oplossing voor beide partijen. Indien mogelijk en gewenst richt Ephecta zich op behoud van de arbeidsverhouding.

Meer informatie
In onze brochure kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen of wilt u interesse in een vrijblijvende offerte, neem dan gerust contact met ons op.


Iris Wieling
Operationeel directeur

Ephecta creëert nieuwe kansen en denkt in mogelijkheden. Samen gaan we altijd op zoek wat er wél kan. 

Ephecta is onderdeel van Logo Prevermo