T 088 23 58 500

E info@ephecta.nl

OutplacementHoe minder onderbrekingen in iemands loopbaan, des te meer rendement die loopbaan in termen van continuïteit en persoonlijke groei voor een medewerker oplevert. Bedrijven en medewerkers zijn in sterke mate van elkaar afhankelijk als het gaat om het bieden van die continuïteit en persoonlijke groei. Wanneer bedrijven, noodgedwongen, moeten reorganiseren of als blijkt dat bedrijf en medewerker niet meer zo goed bij elkaar passen is een breuk tussen beide aanstaande. Om het afscheid zo soepel mogelijk te laten verlopen, is inzet van outplacement de oplossing. Laat uw werknemer(s) nieuwe inspiratie ontdekken.

De meeste medewerkers die worden voorgedragen voor outplacement beschikken over een goede opleiding, ervaring en hebben op de arbeidsmarktaansluitende competenties. Zij zijn immers, nog, niet werkloos en beschikken daardoor over concurrerende eigenschappen ten opzichte van andere mensen die op zoek zijn naar een baan. Om dit concurrentievoordeel niet te verliezen is het zaak om vanaf dag één van het outplacementtraject iedere kans te benutten die zich voordoet. Tijdens het gehele traject staat een Werk-Consulent van Ephecta klaar om uw medewerker persoonlijk te coachen en te begeleiden. Daarnaast speurt een jobhunter van Ephecta voor uw medewerker naar vacatures en bedrijven die aansluiten bij het bemiddelingsprofiel van uw medewerker. Outplacement zorgt ervoor dat u snel de omslag naar een nieuwe omvang van het personeelsbestand kan maken en dat de rust in uw bedrijf terugkeert. Daarnaast toont u door de inzet van outplacement betrokkenheid bij het ontslag van uw medewerker(s) waardoor zij eerder geneigd zijn mee te werken aan hun vertrek.

Voordelen van outplacement door Ephecta:

  • Loopbaan van uw medewerker wordt zo kort mogelijk of zelfs niet onderbroken
  • Individuele begeleiding en dienstverlening
  • Altijd > 200.000 actuele vacatures
  • Groot landelijk netwerk aan werkgevers
  • Individuele begeleiding
  • Coaching aan huis

Meer Outplacement


Richard Harder
Accountmanager

"De overheid wentelt veel risico's af op werkgevers. Wet- en regelgeving is ingewikkeld en mijn drive is werkgevers zo goed mogelijk te informeren en te adviseren omtrent de juiste dienstverlening om medewerkers wiens loopbaan, dreigt, vast te lopen weer een goed arbeidsmarktperspectief te bieden."